ติดต่อสมาคม

ชื่อ
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ
ที่ตั้ง อาคารมหิตลาธิเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038 102 738
โทรสาร 038 745 791
เว็บไซต์ www.ph.buu.ac.th
Facebook สมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
การติดต่อ คณะ​สาธาณณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
​ ​อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 4 ห้อง PH 401
​ ​169 ถ.ลงห​​าดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ในวันและเวลาราชการ
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.