วิชาการ

ขอเชิญ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำเข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ

  06/08/2562 อ่านแล้ว 128 ครั้ง

ขอเชิญ ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำเข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ในวันเสาร์ที่ 31 ... [อ่านต่อ]

ขอประชาสัมพันธ์เพจเพื่อกระจายข่าวสารของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

  06/08/2561 อ่านแล้ว 291 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์เพจเพื่อกระจายข่าวสารของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Link : เพจหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลั ... [อ่านต่อ]

ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข"

  24/08/2561 อ่านแล้ว 225 ครั้ง

ขอเชิญบุคลากรทางด้านสธารณสุข คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข" ในวันที่ 31 สิงหาค ... [อ่านต่อ]

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

  19/12/2560 อ่านแล้ว 449 ครั้ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.