วิชาการ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  01/11/2565 อ่านแล้ว 840 ครั้ง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์   ... [อ่านต่อ]

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

  18/02/2565 อ่านแล้ว 1,015 ครั้ง

  ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/aFaKUEkgfKm5Qzch6 ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ

  13/08/2564 อ่านแล้ว 1,239 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำคลิปวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ได้ตามลิงก์ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  18/06/2564 อ่านแล้ว 1,244 ครั้ง

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  16/06/2564 อ่านแล้ว 2,043 ครั้ง

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.