วิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

  18/02/2565 อ่านแล้ว 181 ครั้ง

  ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/aFaKUEkgfKm5Qzch6 ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ

  13/08/2564 อ่านแล้ว 320 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำคลิปวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ได้ตามลิงก์ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  18/06/2564 อ่านแล้ว 422 ครั้ง

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  16/06/2564 อ่านแล้ว 467 ครั้ง

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7

  30/03/2564 อ่านแล้ว 405 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.