วิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ

  13/08/2564 อ่านแล้ว 154 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำคลิปวิดิโอแนะนำการกำจัดขยะติดเชื้อ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ได้ตามลิงก์ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  18/06/2564 อ่านแล้ว 258 ครั้ง

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  16/06/2564 อ่านแล้ว 275 ครั้ง

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรตามสาขาวิชาที่เรียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ ... [อ่านต่อ]

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7

  30/03/2564 อ่านแล้ว 254 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 ... [อ่านต่อ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

  18/01/2564 อ่านแล้ว 508 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ ฟรี วิทย ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.