งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินผล (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานเมนูการเลื่อนเงินเดือน (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
สโมสรบุคลากร (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
ประกันสังคม (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
กองทุนสำหรับเลี้ยงชีพ (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
การต่อสัญญาจ้าง (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการบรรจุพนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
ข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ (ข้อมูล-ณัฐชนก) ดาวน์โหลด
Hydraulic Power Unit Hydraulic Press Machine Leak Test Machine