ข่าวสารสุขภาพ

ทดสอบข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

  20/06/2561 อ่านแล้ว 234 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง (V ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.