ข่าวสารสุขภาพ

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1 (มค.-กค.)

  08/07/2563 อ่านแล้ว 83 ครั้ง

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1 (มค.-กค.) เผยแพร่ให้สมาชิกดาวโหลดได้แล้ว ที่หน้าเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา http://hepa.or ... [อ่านต่อ]

ทดสอบข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัคซีนที่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

  20/06/2561 อ่านแล้ว 345 ครั้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง (V ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.