การรับสมัครงาน​​

ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  22/06/2564 อ่านแล้ว 71 ครั้ง

ประกาศ  รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพ ... [อ่านต่อ]

ประกาศ ยุติการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

  17/06/2564 อ่านแล้ว 112 ครั้ง

ประกาศ  ยุติการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบู ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

  04/06/2564 อ่านแล้ว 212 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดการรับสมัคร1 รายละเอียดการรับสมัคร2 ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

  04/06/2564 อ่านแล้ว 108 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อตำแหน่งที่ 1 ประกาศรายชื่อตำแหน่งที่ 2 ... [อ่านต่อ]

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  19/04/2564 อ่านแล้ว 194 ครั้ง

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.