การรับสมัครงาน​​

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  19/04/2564 อ่านแล้ว 73 ครั้ง

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 ... [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

  30/03/2564 อ่านแล้ว 140 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข เอกสารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  17/03/2564 อ่านแล้ว 166 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เอกสารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

  17/03/2564 อ่านแล้ว 137 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข เอกสารเพิ่มเติม   ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

  08/03/2564 อ่านแล้ว 152 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อการรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  เอกสารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.