บริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียด้วยผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ตามแนวทางBCG ในอุตสาหกรรม"

  26/07/2566 อ่านแล้ว 668 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียด้วยผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ตามแนวทางBCG ในอุตสาหกรรม" ... [อ่านต่อ]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม"

  21/04/2566 อ่านแล้ว 724 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม" วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้ ... [อ่านต่อ]

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่3

  17/12/2563 อ่านแล้ว 2,377 ครั้ง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 สามารถดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1T7sWZMh-8D ... [อ่านต่อ]

ขั้นตอนการทำวีซ่าของนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ

  22/02/2560 อ่านแล้ว 2,214 ครั้ง

ขั้นตอนการทำวีซ่าของนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ   ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.