ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียด้วยผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ตามแนวทางBCG ในอุตสาหกรรม"

  26/07/2566 อ่านแล้ว 584 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียด้วยผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Product) ตามแนวทางBCG ในอุตสาหกรรม" วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง PH117 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถสแกนลงทะเบียนได้ที่ QR Code ด้านล่าง

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.