การรับสมัครงาน​​

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

  01/06/2565 อ่านแล้ว 83 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง     - รายละเอี ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

  01/06/2565 อ่านแล้ว 52 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง     - รายละเอียดเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

  01/06/2565 อ่านแล้ว 63 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง      - รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

  12/05/2565 อ่านแล้ว 138 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง    -รายละเอียดเพิ่มเติม    -ใ ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

  18/04/2565 อ่านแล้ว 177 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2  ตำแหน่ง    -รายละเอียด ตำแหน่งที่ ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.