Job Application

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา 2 ตำแหน่ง

  19/07/2022 อ่านแล้ว 319 ครั้ง

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา 2 ตำแหน่ง    - ราย ... [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 820-2553 และ 1405-2563

  19/07/2022 อ่านแล้ว 152 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 820-2553 และ 1405-2563    - ตำแหน่งที่ 1 ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

  01/06/2022 อ่านแล้ว 247 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง     - รายละเอี ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

  01/06/2022 อ่านแล้ว 153 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง     - รายละเอียดเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

  12/05/2022 อ่านแล้ว 208 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง    -รายละเอียดเพิ่มเติม    -ใ ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.