Job Application

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

  01/12/2022 อ่านแล้ว 3,515 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์      รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1 ตำ ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

  17/09/2021 อ่านแล้ว 1,143 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย เอกสารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

  15/09/2021 อ่านแล้ว 1,091 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย เอกสาารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ( 1 ตำบล 1 มหาลัย)

  02/09/2021 อ่านแล้ว 1,258 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ( 1 ตำบล 1 มหาลัย) เอกสารเพิ่มเติม ใบรับสมัครคัดเลือก ... [อ่านต่อ]

ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  22/06/2021 อ่านแล้ว 1,129 ครั้ง

ประกาศ  รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพ ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.