คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

  01/12/2565 อ่านแล้ว 2,595 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

     รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3 ตำแหน่ง

     1.ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 820-2553 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 23 สิงหาคม 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2567)
      2.ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1353-2562 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

     3.ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 906-2553 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566)

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารแนบ

ใบสมัครสอบ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.