คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

  01/12/2565 อ่านแล้ว 3,269 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

     รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1 ตำแหน่ง
      1.ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ที่ตำแหน่ง 1353-2562 (รับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 66 - 31 พ.ค. 2567)

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารแนบ

ใบสมัครสอบ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.