คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

  01/12/2565 อ่านแล้ว 347 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

       ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง 820-2553

   รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชา สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 3 ตำแหน่ง

     1.ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 820-2553 (กำหนดรับสมัคร วันที่23 มกราคม 2566 - วันที่ 22 สิงหาคม 2566)
     2.ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1353-2562 (กำหนดรับสมัคร วันที่1 ธันวาคม 2565 - วันที่31 พฤษภาคม 2566)

     3.ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1405-2563 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 3 มกราคม 2566 - วันที่ 3 กรกฏาคม 2566)

     4. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 906-2553 (กำหนดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 28 เมษายน 2566)

 

   รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชา การสาธารณสุขชุมชน 2 ตำแหน่ง

     1.ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 (กำหนดรับสมัคร วันที่17 ตุลาคม 2565 - วันที่17 เมษายน 2566)
     2.ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1465-2565 (กำหนดรับสมัคร วันที่1 ธันวาคม 2565 - วันที่31 พฤษภาคม 2566)

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารแนบ

ใบสมัครสอบ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.