ติดต่อสมาคม

Name
Email
Subject
Message
Location Mahitalathibet Building, Burapha University
Saen Suk, Mueang District, Chonburi Province
Telephone 038 102 738
Fax 038 745 791
Website www.ph.buu.ac.th
Facebook สมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
Contact Faculty of Public Health Burapha University
Mahitalathibet Building, 4th floor, Room : PH 401
169 Long Hard-Bangsaen Road, Tambon Saensuk
Mueang District, Chonburi Province 20131
(Date and Time, government)
© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.