ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 


ร่วมไว้อาลัยในงานสวดอภิธรรมศพคุณพ่อ อาจารย์อุษา ฮกยินดี อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 


การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมประจำเดือน
 


มอบทุนนิสิตจิตอาสา พัฒนาสาธารณสุข จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ศิษย์เก่าร่วมให้กำลังใจน้องๆศิษย์ปัจจุบันในการแข่ง
แสตนเชียร์ งานกีฬาเทาทอง

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมงานแซลมอนไนท์ต้อนรับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ห้อง PH ๕๐๑
 
ตรวจประเมินสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยปลัดอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
 
โครงการเสริม สมรรถนะทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครั้งที่ ๑ : working at high and rope rescue
 
งาน 20 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพางาน
 
งาน 20 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพางาน
 
งาน 16 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
งาน 16 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    

 

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.