ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

  18/01/2564 อ่านแล้ว 868 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ ฟรี

วิทยากรโดย คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.