มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

  16/10/2563 อ่านแล้ว 37 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ภายในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://council.buu.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2176 หรือ 0 3810 2177

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.