การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่3

  24/09/2563 อ่านแล้ว 247 ครั้ง

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 :

สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021 - 2030)

วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี

สามารถส่งExtended Abstract ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563

ส่งบทคัดย่อได้ที่ TSHE.NCENV3@gmail.com

>>> สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Extended Abstract ได้ที่

https://drive.google.com/.../1e4xNxxmQQgX_c.../view...

>>> ท่านใดสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนได้แล้วตามลิงค์นี้
https://forms.gle/ejVaHBUt1Rf3texu8

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/34wpRrZ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.