วิชาการ

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7

  30/03/2564 อ่านแล้ว 1,092 ครั้ง

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 ... [อ่านต่อ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE

  18/01/2564 อ่านแล้ว 1,359 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกณฑ์สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ ฟรี วิทย ... [อ่านต่อ]

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติครั้งที่3

  24/09/2563 อ่านแล้ว 3,079 ครั้ง

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 : สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในศตวรรษหน้า (ค.ศ. 2021 - 2030) วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสาธารณ ... [อ่านต่อ]

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1011/2562 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

  16/10/2563 อ่านแล้ว 1,279 ครั้ง

... [อ่านต่อ]

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1

  08/07/2563 อ่านแล้ว 1,411 ครั้ง

"วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา" ปี2563 ฉบับที่ 1 (มค.-กค.) เผยแพร่ให้สมาชิกดาวโหลดได้แล้ว ที่หน้าเว็บไซต์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา http://hepa.or ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.