ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา 2 ตำแหน่ง

  19/07/2565 อ่านแล้ว 123 ครั้ง

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา 2 ตำแหน่ง

   - รายละเอียด ตำแหน่งที่ 1

   - รายละเอียด ตำแหน่งที่ 2

   - ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.