ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 820-2553 และ 1405-2563

  19/07/2565 อ่านแล้ว 65 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 820-2553 และ 1405-2563

   - ตำแหน่งที่ 1

   - ตำแหน่งที่ 2

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.