ขอเชิญฟัง "การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures: Wisdom of the East"

  21/06/2565 อ่านแล้ว 139 ครั้ง

ขอเชิญฟัง "การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures: Wisdom of the East" 

     ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

   พบกับหัวข้อบรรยายที่หลากหลาย 67 เรื่อง 67 รส ที่น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประเด็นที่อยู่ในกระแสทั้ง SDGs อุตสาหกรรมยุคใหม่ การพัฒนาพื้นที่ตะวันออก อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 **ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/67Publiclecture_regis 

    ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://service.buu.ac.th/index.php/67public_lectures/

*************************************************

-- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ --

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

TEL. 038-102570

E-mail : jakgrit@go.buu.ac.th

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.