คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

  01/06/2565 อ่านแล้ว 63 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

     - รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข

     - รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษา

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.