คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

  12/05/2565 อ่านแล้ว 26 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

   -รายละเอียดเพิ่มเติม

   -ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.