คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

  18/04/2565 อ่านแล้ว 87 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

  - รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งที่ 1


  - รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งที่ 2

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.