คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคพื้นฐานสาธารณสุข

  01/11/2564 อ่านแล้ว 67 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคพื้นฐานสาธารณสุข

   -ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง 819-2553

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.