คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา

  30/09/2564 อ่านแล้ว 69 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา 

1. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาสุขศึกษา  เลขที่ตำแหน่ง 820-2563

2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาสุขศึกษา  เลขที่ตำแหน่ง 1405-2563

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.