คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

  01/11/2564 อ่านแล้ว 699 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งที่1 

รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งที่2

ใบสมัครคัดเลือก

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.