ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุข คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข"

  24/08/2561 อ่านแล้ว 194 ครั้ง

ขอเชิญบุคลากรทางด้านสธารณสุข คณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมโครงการอบรม "แนวทางการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ สำหรับนักสาธารณสุข" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ห้อง UAD202 หอประชุมธำรงบัวศรี

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.