ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม"

  21/04/2023 อ่านแล้ว 771 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม"

วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องPH 117 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.