Job Application

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

  15/09/2021 อ่านแล้ว 108 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย เอกสาารเพิ่มเติม ... [อ่านต่อ]

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ( 1 ตำบล 1 มหาลัย)

  02/09/2021 อ่านแล้ว 296 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการ( 1 ตำบล 1 มหาลัย) เอกสารเพิ่มเติม ใบรับสมัครคัดเลือก ... [อ่านต่อ]

ประกาศ รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  22/06/2021 อ่านแล้ว 186 ครั้ง

ประกาศ  รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพ ... [อ่านต่อ]

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  19/04/2021 อ่านแล้ว 309 ครั้ง

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 ... [อ่านต่อ]

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

  16/10/2020 อ่านแล้ว 645 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งค ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.