Job Application

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  19/04/2021 อ่านแล้ว 845 ครั้ง

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 ... [อ่านต่อ]

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

  16/10/2020 อ่านแล้ว 1,186 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งค ... [อ่านต่อ]

© 2018 PHBUU. All Rights Reserved.